• sparks-logo
  • Vad finns på bilden?

    En tjänst som använder AWS Rekognition för att ta reda på vad som finns i din bild